Posted on 1 Comment

Fiat 500e battery defect- Stelantis warranty R-A-P-E

WARRANTY R-A-P-E # A word we had to invent because it didn’t exist, but which OEM EU manufacturers use very skillfully. In short:

EV is great for everyone, you brag to your neighbor, wife, mistress, you drive cheaply, no maintenance, no breakdowns until you go to the service and realize that you are a citizen of the EU which nurtures nepotism towards manufacturers and users become fifth-class citizens. There are no EU institutes questioning quality, factory defects, owners’ rights, or calling for recalls. And so, one day at 11,000km, you realize that your €20,000 battery has died, the authorized service invents that there is a missing stamp in the service record and that you scratched the battery. Warranty denied, a bill of €20,000 that you don’t have, and you have to go home in a diesel taxi so that your neighbor doesn’t see you because he will ask where that “electric supercar better than diesel” is. Of course, mainstream media, for years, terrorizing public opinion based on incorrect data, created that shame that owners don’t even want to address publicly that the problem that arose is total robbery and injustice. Owners solve the same problem quietly because they need to pass by neighbors for the next 20 years. That shame or warranty r-a-p-e is very intense even with fossils, hybrids.

Europe is heavily contaminated by lobbies; in Europe, EU owners have no rights. The same vehicles are recalled in China, the US, Norway, but in Europe, factory defects are paid for by owners. This must stop. Do not be ashamed. The Fiat 500e stopped due to a programmed error P0AA1 and P0AA4, stuck contactors. An error programmed not to be able to be erased and the battery must be changed because of it. The battery stopped sporadically, unrelated to a scratch on the battery of 2-3 mm. Otherwise, most manufacturers tolerate battery indentation, for example, Tesla does not challenge the warranty for up to 8mm indentation. Some up to 4mm. But having no tolerance at all is unsustainable from the perspective of CO2 and environmental protection agendas. Total nonsense because this is not the first time that Stellantis rapes owners, not once with injustice but with a series of injustices. First, they tie the general warranty to the powertrain warranty, pointlessly added wiper fluid service intervals every 10,000km, if you miss, you lose the warranty, there is no tolerance for dents, they do not have an adequate development team to solve factory defects, they have programmed errors, and unnecessarily change entire batteries. This Fiat 500e with a 42kWh battery has 12,000km and hasn’t been driven for almost a year, the service changed the OBC and inverter, and now the battery needs to be replaced, or it was supposed to, but not anymore. After 18 working hours, we managed to clean the BMS and enable the battery to drive again with a 0 CO2 footprint. We had about 20 vehicles from the PSA group with -R-A-P-E warranties that we couldn’t solve. Also, Fiat Peugeot Citroen Opel Toyota Mercedes. In addition to having a battery with a programmed defect and unjustly denied warranty, Fiat also implemented protection of the OBD port with the so-called SGW (secured gateway) so that no one but them can access diagnostics and erase errors. Otherwise, the Fiat 500e is a very good car and one of my favorites, very comfortable, LFP quality batteries but Stellantis managed to mess it up. The car is recommended but do not count on the warranty because you will get R-A-P-E.

Errors: P0AA1, P0AA4
Part numbers: P46351292, V024-00054A, 2045742
OEM: €20,000
EVC: €1200+Tax

WARRANTY R-A-P-E # Riječ koju smo morali izmisliti jer nije postojala, a s kojom se OEM EU proizvodjači vrlo vješto koriste. O čemu se ukratko radi:

****EV je super svima, pohvalis se susjedu, zeni, ljubavnici, jeftino voziš, nema odrzavanja, nema kvarova dok ne odes u servis skuzis da si drzavljanin EU koja njeguje nepotizam prema proizvodjacima a korisnci postaju gradjani petog reda. Ne postoje instituti u EU koji propitkuju kvalitetu, tvornicke greske, prava vlasnika ili da traze opozive. I tako jedan dan na 11000km skuzis da ti je baterija od 20000€ crkla, ovlasteni servis izmislja da fali neki žig u servisnoj i da si ogrebao bateriju. Garancija odbijena, racun 20 somača kojih nemaš, i treba ici kuci dizel teksijem da te susjed ne vidi jer će pitati gdje je taj “superauto na struju bolji od dizela”. Naravno, mainstream mediji su godinama terorizirajuci javno mjenje na osnovu netocnih podataka stvorili taj sram da se vlasnici istih niti ne zele obratiti javno da je nastali problem totalna pljacka i nepravda. Vlasnici isti rijesavaju problem tiho jer narednih 20godina treba prolaziti kraj susjeda. Taj sram ili warranty r-a-p-e je jako intezivan i sa fosilcima, hybridima.****

Europa je jako kontaminirana lobijima, u europi EU vlasnici nemaju nikakva prava. Ista vozila imaju opoziv u kini americi norveskoj ali u europi tvornicke greske placaju vlasnici. To mora stati. Ne sramite se.

Fiat 500e je stao zbog programirane greske P0AA1 i P0AA4, zaglavljeni kontaktori. Greska koja je isprogramirana da se ne moze brisati i da se mora mjenjati baterija zbog toga. Baterija je stala sporadicno, nevezano za ogrebotinu baterije od 2-3 mm. Inace vecina proizvodjaca tolerira udubljenje baterije, recimo Tesla ne osporava garanciju do 8mm udubljenja. Neki do 4mm. Ali da nema uopce toleranciju je neodrzivo sa aspekta co2 i agende zastite okolisa. Totalna budalastina, jer ovo nije prvi put da Stellantis siluje vlasnike, ne jednom nepravdom vec serijom nepravde. Prvo vezu opću garanciju za garanciju pogona, bezveze dodali servisne intervale tekucine brisaca svakih 10000km, ako fulas gubis garanciju, nema tolerancije na dent, nemaju adekvatan razvojni tim da rijesava tvornicke greske, imaju programirane greske i nepotrebno mjenjaju cijele baterije. Ovaj Fiat 500e sa 42kWh baterijom ima 12000km i vec skoro godinu dana ne vozi, servis mjenjao OBC i inverter, i sad treba mjenjati bateriju, tj trebalo je ali vise ne. Nakon 18 radnih sati uspjeli smo ocistiti BMS i osposobiti bateriju da ponovno vozi za 0 co2 otiska. Mi smo imali jedno 20ak vozila iz PSA grupacije sa -R-A-P-E garancijama, koje nismo uspjeli rijesiti. Takodjer Fiat Peugeot Citroen Opel Toyota Mercedes. Osim toga sto je baterija sa programiranim kvarom i neopravdano odbijena garancije, Fiat je takodjer implementirao zastitu OBD porta sa takozvanim SGW (secured gateway) da nitko osim njih ne moze uci u dijagnostiku i obrisati greske. Inace Fiat 500e je jako doba auto i jedan od mojih omiljenih, jako udoban, LFP kvalitetne baterije ali Stellantis je to uspio za**bati. Auto je preporuka ali ne racunajte na garanciju, jer ce te dobiti R-A-P-E

Errors: P0AA1, P0AA4

Part numbers: P46351292, V024-00054A, 2045742

Oem: 20000€

EVC: 1200€+Tax

Posted on Leave a comment

Fiat 500e – Automotive EV precedent

Fiat 500e 2014 USA Import

Nevjerovatno ali moguće, da Fiat bolje napravi EV od prdilice, nadmaši premium svabske rivale i da još ni fleke ulja nema ispod nje. Kad Bosch zasuče rukave i u najranijoj fazi razvoja električnih vozila davne 2012 implementiraju najbolja moguća riješenja u baterijski pogonski sustav. Impresionirani smo. Riješenja kojih se i Nissan može posramiti, active thermal control, Vodeno hladjenje i grijanje Li-Ion prismatic ćelija za njihovi dugovječnost i manju degradaciju. Već duže vrijeme tražimo jednog da istražimo tog Fiat bisera i da ga uvrstimo na EVC listu. Jedno je sigurno, ovo je bolje složen EV i od Nissan Leaf i od Renault Zoe/Fluence i bilo čega iz te ere. Mala 24kWh baterija sa prizmatičnim Li-Ion 65Ah celijama formira 97S na 360V. Elektromotor je Bosch i isti kao u elek Smart 451. Nedostatak je sto nema DC punjenje, samo Type1. Ćelije se hlade sa liquid cooled coolant plates u dnu bloka, ne hlade se terminali (bolja opcija). Ovaj je na žalost u dužem transportu doživio deep discharge, sve ćelije su na 0.4-0.6V, za sada vrlo izgledno za preživljavanje. Pokrenuli smo revival postupak celija koji traje 7 dana, analiza ispravnih i moguce neispravnih i nakon toga prvi test. Takodjer razmisljamo o proširenju projekta da napravimo substituciju ovim celijama sa Teslinim 2170 sto bi smanjilo masu i povecalo ukupni kapacitet. Za primjer, 20 komada 18650 celija je 749 grama i jednaka je zamjena 60Ah celijama od 1.3kg. Tesline sa duplo manje mase imaju isti kapacitet. Procedura oko demontaze baterije je nesto zahtjevnija, ispod baterije je zadnji most, za demontazu baterije potrebno potpuno ukloniti most. Ovih vozila ce biti dostupno za kupiti od EVC partnera, nekiv 20 komada na stanju.

Završili smo reparaciju baterije nakon utrošenih 0€ materijala, 10kn struje i neintezivnih 6 radnih dana mjerenja punjenja i balansiranja ćelija (usput smo zavrsili 6 drugih vozila). Zanimljivo je oduševljenje svih prisutnih kolega i gostiju na dojam fićeka kako izgleda i kako vozi nakon uspješnog zahvata, ali zanimljivo je i to da je moralo proći 8 godina medijskog trovanja kako EV nevalja i moralo je proći 8 godina da se uvjerimo da to nije točno a slično truju i dan danas, 8 godina da nije EV taj koji je sporan već ono što je uistinu prevara a to je Hybrid i Euro 5/6/7 ICE motori sa svojim “EKO” komponentama. Fiat je ovdje napravio uistinu presedan sa ovim modelom, u doba kada je svaki pokusaj dizajniranja EV pogona bio trčanje u mraku oni su uspjeli napraviti ultrakvalitetan sustav koji je ravan Teslinom, kojeg neki proizvodjači ni danas nemaju. Ovo vozilo je za svaku prepuruku, domet nije bajan ali za gradske potrebe savrsen. Odlicna je substitucija za škart Čmarta 453, Twinga, Zoe, eUp itd.. Jedini nedostatak je sto nema DC punjenje, ali ako mi uzmemo jednog onda budemo poradili na CCS retrofit. Fićek ubrzava fenomenalno i na gewindama se odlično drzi na cesti. Malo problema smo imali oko reaktivacije BMS sustava jer je zapamtio OTP grešku. Ovaj defekt baterije je nastao više nemarom, jer je ostavljen duze od godinu dana prazan bez nadzora. Nakon pada napona ispod minimalne sigurne razine sustav ne dopusta punjenje. U 8 godina prvi servis na Fiatu i nije loša statistika.

Fiat 500e je preporuka

Kataloški: P68086287AE, 05185004AH, 0437507504, 05186015AI, 0442010001, 1010718, 0442011001,

Cijena nove baterije: nepoznato

Reparacija EVC: nepoznato

Greska u bateriji : Pxxxx

ENGLISH

Unbelievable, but possible, that Fiat makes a better EV than a fart ICE device, surpasses the premium German rivals and that there is not even a spot of oil under car. When Bosch rolled up its sleeves and in the earliest phase of electric vehicle development back in 2012, they implemented the best possible solutions in the battery drive system. We are impressed. Solutions that even Nissan can be ashamed of, active thermal control, water cooling and heating of Li-Ion prismatic cells for their longevity and less degradation. We have been looking for one for a long time to explore this Fiat pearl and to include it in the EVC list. One thing is for sure, this is a better assembled EV than both the Nissan Leaf and the Renault Zoe/Fluence and anything else from that era. A small 24kWh battery with prismatic Li-Ion 65Ah cells forms a 97S at 360V. The electric motor is Bosch and it is same as in the ED Smart 451. The disadvantage is that it does not have DC charging, only Type1. The cells are cooled with liquid cooled coolant plates in the bottom of the block, the terminals are not cooled (a better option). Unfortunately, this one experienced a deep discharge during long transport, all cells are at 0.4-0.6V, for now it is very likely to survive. We started the revival process of cells that lasts 7 days, analysis of correct and possibly defective cells and then the first test. We are also thinking about expanding the project to make a substitution of these cells with Tesla’s 2170, which would reduce the mass and increase the total capacity. For example, 20 pieces of 18650 cells are 749 grams and equal to replacing 60Ah cells of 1.3 kg. Teslas with twice the mass have the same capacity. The procedure for disassembling the battery is somewhat more demanding, under the battery is the last bridge, to dismantle the battery it is necessary to completely remove the bridge. These vehicles will be available for purchase from EVC partners, some 20 units in stock.

We completed the battery repair after spending 0€ of materials, 1,5euro of electricity and a non-intensive 6 working days of measuring charging and balancing cells (we completed 6 other vehicles along the way). It is interesting to see the enthusiasm of all the present colleagues and guests at the impression of Fiat500, how he looks and how he drives after the successful refurbish operation, but it is also interesting that 8 years of media poisoning that EV is bad and 8 years had to pass to make sure that this is not true and public opinion is similarly poisoned even today, 8 years passed to find out that it is not the EV that is problematic, but what is truly a fraud is the Hybrid and Euro 5/6/7 ICE engines with their “ECO” components. Fiat set a real precedent here with this model, in an age when every attempt to design an EV drive was like running in the dark, they managed to make an ultra-quality system that is equal to Tesla, which some manufacturers do not even have today. This vehicle is highly recommended, the range is not great, but it is perfect for city needs. It’s an excellent replacement for scrap Smart EQ 453, Twing, Zoe, eUp, etc.. The only drawback is that it doesn’t have DC charging, but if we take one, we’ll work on a CCS retrofit. Fiat500 accelerates phenomenally and holds the road very well on gewinde suspenssion. We had a little problem reactivating the BMS system because it remembered the OTP error. This battery defect was caused more by negligence, because it was left empty for more than a year without supervision. After the voltage drops below the minimum safe level, the system does not allow charging. The first Fiat service in 8 years is not a bad statistic.

We recommend this car: Fiat 500e USA 2014