Posted on Leave a comment

Dont ignore signs of failure on Tesla Large Drive Unit !

EVC is vertically integrated startup, from research & development for repair solutions, electronic and mechanic defects, giving customers unique experience “All in one” service solution. We have exponential growth demand across all of europe, we have customers coming even from Greece for preventive repairs and we give advantage to non-driving EV’s. Soon we will expand more, we are trying to find best model to open first fully owned EVC in Austria or even sustainable franchise model. We are overbooked 1 month in advance, so we nicely ask for patience. This customer waited 1 month with defect Large Drive Unit commonly known for premature failure on coolant seal. But surprisingly this LDU is not RMN (Reman), it was originally built P-TECH MECH and car made 250t km with original motor. It didnt leak coolant, but rotor jackshaft ballbearing metal jacket failed and damaged 2 gears inside. Oil was very dirty and contaminated. This confirms our theory from first LDU repair video from our youtube channel, that you should change Oil in gearbox at 200t km (Dexron VI). With oil change this ballbearing probably wouldnt fail. Second observation is that ballbearing had lot of arc dents from rotor discharge, that means this motor probably had buzzing noise comming from it during acceleration or normal driving. Rotor discharge is big automotive problem, it kills non-ceramic ballbearing, and this one suffer first. So listen your LDU, if it needs care, dont wait.

(model 3, Y not affected. Model S dual drive with letter D not affected)

And second important topic we will write about is Coolant delete for LDU which was released by Tesla and one USA company. I am afraid that might be downgrade, because Model S uses LDU for ehat scavenging in winter to heat up battery, that means you might lose some range, second most concerning issue is rotor ballbearing cooling, because squirrel cage rotor is producing heat similar tor stator, and it is overheating rotor ceramic ballbearing. Without cooling it might fail prematurely because we have seen on cars without cooling issue on rotor. Rotor spins over 10000rpm (tesla 18000) and in those cases rotor kills ballbearings below 100k km. Our rotor coating , coolant drain and teflon seal is roadtested and we can cofirm it is bulletproof solution for 200000km and still driving. No need for coolant delete downgrade.

In case when you destroy gears, that will cost more.

Part number: 1056681-00-P

Flatrate Reman price 2800€+tax

+Gears 800€

——————-

Example of other prices:

Phase board burnt: 800€

Stator tuning 3000€

PCB Inverter controler: 600€

🇭🇷

EVC je vertikalno integrirani start-up, od istraživanja i razvoja za rješenja popravka, elektroničke i mehaničke greške, pružajući kupcima jedinstveno iskustvo “Sve u jednom” servisnom rješenju. Imamo eksponencijalni rast potražnje širom Europe, imamo kupce koji dolaze čak iz Grčke radi preventivnih popravaka i dajemo prednost nevoženim električnim vozilima. Uskoro ćemo se proširiti više, pokušavamo pronaći najbolji model za otvaranje prvog potpuno vlasničkog EVC-a u Austriji ili čak održivog franšiznog modela. Imamo predbukiranost od 1 mjeseca unaprijed, pa ljubazno molimo za strpljenje. Ovaj kupac je čekao 1 mjesec s defektom Velikog pogonskog modula koji je općenito poznat po prijevremenom otkazu brtve rashladnog sredstva. Ali iznenađujuće, ovaj LDU nije RMN (obnovljen), već je izvorno izgrađen od strane P-TECH MECH-a i automobil je napravio 250 tisuća km s originalnim motorom. Nije curio rashladno sredstvo, ali metalna ovojnica kugličnog ležaja glavnog vratila rotora propala je i oštetila 2 zupčanika unutra. Ulje je bilo jako prljavo i kontaminirano. Ovo potvrđuje našu teoriju iz prvog videa popravka LDU-a s našeg YouTube kanala, da biste trebali promijeniti ulje u mjenjaču na 200 tisuća km (Dexron VI). S promjenom ulja ovaj kuglični ležaj vjerojatno ne bi propao. Druga zapažanja su da je kuglični ležaj imao puno lukova od pražnjenja rotora, što znači da je ovaj motor vjerojatno imao zujanje tijekom ubrzanja ili normalne vožnje. Pražnjenje rotora je veliki problem u automobilskoj industriji, uništava kuglične ležajeve bez keramike, a ovaj je prvi pretrpio. Stoga slušajte svoj LDU, ako mu je potrebna njega, ne čekajte.

(model 3, Y nije pogođen. Model S dual drive s oznakom D nije pogođen)

I druga važna tema o kojoj ćemo pisati je brisanje rashladnog sredstva za LDU koje je Tesla i jedna američka tvrtka objavila. Bojim se da bi to mogao biti korak unatrag, jer Model S koristi LDU za skupljanje topline zimi kako bi zagrijao bateriju, što znači da biste mogli izgubiti neki doseg, drugo najvažnije pitanje je hlađenje kugličnog ležaja rotora, jer rotorski kavez proizvodi toplinu sličnu statoru, i pregrijavanje rotorskog keramičkog kugličnog ležaja. Bez hlađenja može prijevremeno propasti jer smo na automobilima bez problema s hlađenjem na rotoru vidjeli problem s rotacijskim kugličnim ležajem. Naše premazivanje rotora, odvod rashladnog sredstva i teflonski brtveni prsten testirani su na cesti i možemo potvrditi da je to neprobojno rješenje za 200.000 km i još uvijek vozi. Nema potrebe za smanjenjem brisanja rashladnog sredstva.

U slučaju uništenja zupčanika, to će koštati više.

Fiksna cijena za obnovu 2800 € + porez

+Zupčanici 800 €

——————-

Primjer drugih cijena:

Oštećena faza ploče: 800 €

Podešavanje statora 3000 €

PCB inverter kontroler: 600 €

Posted on Leave a comment

Tesla P85+ 2014 – Drive unit repair

Napokon i prvi elektromotor sa nekim kvarom. Legenda kaze da na 100000 defektnih N47 lanaca i milijon probušenih DPF-ova crkne jedan elektromotor. Ovdje je Sport Large Drive Unit od 310kW snage za vrijeme jakih kiša prethodnih dana na HV kabelu kraj brtve propustio vlagu u kućište invertera i došlo je do proboja izolacije i permanentne deaktivacije BMS sustava (repeated Isolation fault). Zadnji pogon se skida kompletno sa zadnjim Subframe. Odpuste se amortizeri i čeljusti, zatim 4 vijka i 2 crijeva od antifriza i sve je dolje u roku sat vremena. Motor je tezak nekih 150 kila i potreban je kran za vadjenje. Nakon otvaranja kućišta invertera bili su vidljivi tragovi vlage i proboja izolacije. Na motoru je bilo 1mOhm ISO a minimalno smije biti 5MOhm. Iako nije velika razlika bilo je vidljivo zaštitnom sustavu u BMS. Proboj izolacije znaci da 400V dira šasiju. Takodjer za napomenuti da je ovo vrlo često “ispiran” demant protiv ovog motora kako se “cesto u garanciji mijenjaju”. Tesla ima userfriendly praksu da bez obzira na bilo koji lako otklonjiv kvar, vlasniku montira reparirani refurbish motor a stari vraca u Itlburg na refurbish (da smanji cekanje). Neke preventivne operacije su se mogle implementirati da ovoj motor bez problema prelazi i 1mil kilometara.

Greške: BMS_w158 , BMS_w035 , BMS_w142 , BMS_f071

Kilometraza: 150000km

Kataloški: 1056681-00-P

Tesla nov: 3900€ + PDV (cijeli motor bez n47 lanca)

EVC: 600-2000€

EVC: (dizel je super) 6000€

ENGLISH

Finally, the first electric motor with some malfunction. Legend has it that for every 100,000 defective N47 chains and a million punctured DPFs, one electric motor fails. Here, the Sport Large Drive Unit of 310 kW power, during the heavy rains of the previous days, on the HV cable near the seal, leaked moisture into the inverter housing and there was a breakdown of the insulation and permanent deactivation of the BMS system (repeated Isolation fault). The rear drive is removed completely with the rear Subframe. The shock absorbers and calipers are released, then 4 bolts and 2 antifreeze hoses and everything is down within an hour. The engine weighs about 150 kilos and requires a crane to remove it. After opening the inverter housing, traces of moisture and insulation breakdown were visible. There was 1mOhm ISO on the motor, and the minimum must be 5MOhm. Although not a big difference, it was visible to the protection system in the BMS. Insulation breakdown means that 400V touches the chassis. It should also be noted that this is a very often “washed out” claim against this engine that “they are often changed under warranty”. Tesla has a user-friendly practice that, regardless of any easily rectifiable malfunction, it installs a repaired refurbished engine for the owner and returns the old one to Itlburg for refurbish (to reduce the wait). Some preventive operations could have been implemented so that this engine could easily exceed 1,000 kilometers.

Errors Alerts : BMS_w158 , BMS_w035 , BMS_w142 , BMS_f071

KM: 150000km

Part number: 1056681-00-P

Tesla NEW OEM: 3900€ + PDV

EVC: 600-2000€

EVC: (“dizel is great ” price) 6000€